פרחים וצמחים נמוכים

מגוון פרחים וצמחים מלאכותיים כפריטים מושלמים לתוספת העיצוב בבית