ליצירת קשר

  תקנון שימוש באתר

  השימוש באתר המכירות של עץ בכפר מותנה באישור והסכמה לתקנון זה. ​האתר עץ בכפר (להלן: "החברה") הינו אתר אינטרנט המספק מגוון שירותים לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.

  ​כל המשתמש באתר או בשירותיו או המעוניין לבצע פעולה באתר(להלן "הרוכש"). ​*תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מופנה לבני שני המינים.

  כללי:

  • כל המשתמש\מבצע פעולה כלשהי באתר החברה מצהיר ומתחייב כי קרא ומסכים לתנאי התקנון וכי לא תהא לו\למי מטעמו כל תביעה\טענה\דרישה כנגד החברה או בעליה.
  • חברת עץ בכפר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן התראה מוקדמת כלשהי. כל פעולה שתבוצע באתר לאחר שינוי התקנון תהיינה כפופה לו.
  • אם התגלתה טעות בתיאור המוצר \ מחיריהם לפי\אחרי אישור ההזמנה, חברת עץ בכפר שומרת לעצמה את הזכות לתקן את הטעות ולפצות את הלקוח עפ"י שיקול דעת חברת עץ בכפר בלבד.
  • תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורך המחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכדו' בין המוצרים כפי שהם מופיעים באתר לבין המוצרים במציאות.
  • למען הסר ספק מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לרוכש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שהרוכש יגיע אליהם באמצעות קישורים המצויים באתר החברה. החברה אינה אחראית לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המפורסם בהם אודות המוצרים.

  תנאי שימוש

  הזמנתו של רוכש תאושר בתנאי שמומשו כל התנאים הבאים:

  • התקבל אישור הזמנה לכתובת הדוא"ל שהוזנה ע"י הלקוח.
  • ניתן אישור עסקה ע"י חברת האשראי.
  • הכתובת אליה התבקשה אספקת המוצרים קיימת ברשימת אזורי החלוקה של החברה.
  • המוצרים שהוזמנו קיימים במלאי.

  מדיניות ביצוע הזמנה

  • בקניית מוצרים מהאתר חיוב האשראי יהי חד פעמי ויבוצע עם אישור ההזמנה ע"י החברה.
  • המחירים באתר הינם כוללים מע"מ אלא אם צויין אחרת.
  • במקרה שחברת האשראי לא תכבד את החיוב, לא תאושר ההזמנה לרוכש והודעה בדבר הביטול תישלח לרוכש באמצעות דוא"ל.
  • מחירי המוצרים המוצגים באתר הנם לאתר בלבד ולא בהכרח חופפים את המחירים במשתלת דרך האבן.

  תשלום

  במידה ונמצא כי המוצרים שהוזמנו אינם זמינים במלאי, אחד מנציגי החברה יודיע לרוכש באמצעות פרטי ההתקשרות שנמסרו במהלך הקנייה כי המוצרים אינם זמינים במלאי. במקרה זה יוכל הרוכש לבחור מוצרים חלופיים או לקבל את כספו חזרה.

  פרטיות ואבטחה

  • פרטיות משתמשי האתר חשובה לנו ואנו נוקטים באמצעי הזהירות המקובלים בשוק בכדי לשמור על סודיות המידע הנמסר בעת שימוש באתר.
  • בעת ביצוע רכישה יידרש הרוכש לזין מגוון פרטים על מנת לבצע את הרכישה: פרטיים אישיים, פרטי הזמנה, פרטי אמצעי תשלום וכו'.
  • חברת עץ בכפר לא תהיה אחראית בשום צורה לטעות הקלדת פרטים ע"י הרוכש. כמו כן לא תהיה אחראית בשום צורה למקרה שבו פרטי ההזמנה לא ייקטלו במערכת ההזמנות או לכל בעיה טכנית כזו או אחרת הונעת ביצוע פעולות באתר.
  • חברת עץ בכפר לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא אם יתקיימו התנאים הבאים:
  • ביצע הרוכש מעשה הפוגע או העלול לפגוע בחברה או בצד שלישי.
  • ביצע הרוכש שימוש בשירותי החברה לצורך מעשה בלתי חוקי.
  • קבלת צו המורה למסירת פרטי הרוכש לצד שלישי לשימוש בהליכי משפט וכדומה.
  • הקלדת פרטים שאינם אמת הינה עבירה פלילית העלולה לגרור נקיטה באמצעיים משפטיים.
  • חברת עץ בכפר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו ע"י הרוכש על מנת לשפר את שירותי החברה לקהל לקוחותיה.
  • בעת ביצוע פעולה באתר החברה מצהיר הרוכש כי הוא מודע לכך שהחברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני פרצות לרשת המחשבים או חשיפת המידע השמור. אם תבוצע גנבת מידע כזו או אחרת משרתיה המאובטחים של החברה לא תהיה לרוכש במישרין או בעקיפין כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה.
  • החנות שלנו הוקמה בפלטפורמת הקמת אתרים WIX אחת מהפלטפורמות המתקדמות בעולם. הרכישות באתר מאובטחות עם פרוטוקולים SSL ו-HTTPS המשמשים לאבטחת מיליוני רכישות ברחבי העולם. בנוסף פתרונות התשלום עמם אנו עובדים מציעים את הרמה הגבוהה ביותר של תשלום מאובטח(PCI DDS).

  שינוי /ביטול הזמנה והחזרים

  • על הרוכש לוודא את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה בין אישור ההזמנה שנשלח לדוא"ל של הרכוש ובין החשבונית שנשלחה\שהגיעה עם המשלוח.
  • ניתן להחזיר מוצרים תמורת זיכוי בשובר לרכישה נוספת באתר או החזר כספי מלא תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר, בבית העסק או באמצעות דואר חוזר, בתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, ללא פגם\נזק ובצירוף קבלה בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
  • במקרה של ביטול עסקת לאחר שליחת המוצר , יינתן זיכוי כספי מלא עבור המוצר שנרכש ולא בעבור דמי משלוח באם שולמו.
  • זיכוי הלקוח על החזרת מוצר יתבצע אך ורק לאחר הגעתו של המוצר לבית העסק "עץ בכפר" ובתנאי שלא בוצע בו שימוש ונמצא תקין לאחר בדיקה ע"י אחד מנציגי החברה.
  • במידה והמוצר המוחזר אינו עומד בסעיפים לא יזוכה הלקוח בעבור ההחזרה ויוכל לקבל את המצר חזרה, יובהר כי החברה עץ בכפר היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצבו של המוצר המוחזר.
  • כל זיכוי בעבור החזרת מוצר יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד!
  • לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט ולכן בעלי כרטיס זה זכאים לקבל קרדיט לקנייה חוזרת באתר בשווי המוצר הזיכוי, או להגיע לבית העסק.
  • שינוי או ביטול הזמנה יבוצעו באמצעות הטלפון בלבד.
  • החברה תהא רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש. וזאת על אף אם המשתמש כבר קיבל הודעת דוא"ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה תימסר לרוכש באמצעות הטלפון, ולא תהיה לו כל טענה\תביעה או דרישה כזו או אחרת כלפי החברה בגין הביטול\השינוי ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.
  • במקרה של ביטול ההזמנה ע"י החברה, יוחזר במלואו סכום הרכישה שבוצעה לכרטיס האשראי שבו בוצעה הרכישה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים\אירועים שאינם בשליטת החברה ימנעו מתן שירות מלא\מכירת מוצרים\אספקתם\שילוחם\הובלתם באופן כזה או אחר רשאית החברה להודיע לרוכש על ביטול עסקה או עיכובה ולרוכש לא תהיה כל טענה\תביעה או דרישה עקב כך.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לספק הזמנה עפ"י שיקולה הבלעדי בלבד!

  הגבלת אחריות על מוצרים ופעולות באתר

  • האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם חלה על היצרנים\המשווקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות המצורפת אליהם ולתנאי חוק הגנת הצרכן.
  • החברה לא תהא אחראית על התקנה של מוצר כזה או אחר המנכר ע"י החברה שבוצע ע"י הרוכש.
  • החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם או למפרט הטכני של אותם מוצרים.
  • החברה לא תישא באחריות לפעילות לא חוקית אשר תבוצע באתר ע"י צד שלישי שאינו בשליטת החברה.
  • השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
  • החברה רשאית לשנות\להחליף\להוציא עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בלבד אילו מהמוצרים המוצגים לרכישה באתר.
  • החברה לא תהא אחראית לרכישה המתבצעת באתר כתוצאה מרשלנות\מחדש\זדון של רכוש\צד שלישי כלשהו\רכישה ע"י קטין או פסול דין ללא הסכמת אפוטרופוס\שימוש שלא כחוק באמצעי תשלום.
  • לא תהא החברה אחראית לכל שהשירות באתר לא יופרע ויינתן כסדרו ללא תקלות – לרבות תקלות בחומרה\תוכנה\רשת. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה בו הצעתך לא התקבלה או לכל בעיה טכנית המונעת ממך לבצע רכישה. אנו עושים מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות ואבטחת האתר.​

  שימוש לא ראוי באתר ותכניו

  כל העושה\קשור לשימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשאת באחריות ולפצות את החברה או מי מטעמה בגין כל תביעה\הוצעה אשר יגרמו לחברה.​

  שמירה על זכויות

  ​האתר מכיל תכנים שונים לרבות תמונות\טקסטים\גרפיקה אשר בבעלות החברה או מי מטעמה, כל המשתמשים באתר אינם רשאים לפרסם\לשנות או להעביר ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירה אחרת או לשימוש מסחרי אחר.

  אין להעתיק ולהשתמש בכל דרך בתכנים המצויים באתר אלא אם ניתנה רשות בכתב מבעלי החברה.

  ליצירת קשר

   היתרונות שלנו

   מוצרים איכותיים
   שירות מעולה
   מחירים אטרקטיביים
   שירות עד הבית

   הרשמו לניוזלייטר שלנו והשארו מעודכנים בכל המבצעים


    אישור קבלת אימיילים פרוסמיים
    בניית חנות וירטואלית
    דילוג לתוכן